Postępowanie karne

Koniec z odmową przyjęcia mandatu?

W dniu 8 stycznia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W projekcie tym usunięto możliwość odmowy przyjęcia mandatu karnego. Policjant będzie mógł nałożyć na domniemanego sprawcę wykroczenia mandat karny, a ukarany nie będzie mógł odmówić jego przyjęcia. Ukarany mandatem będzie mógł

Czytaj więcej >
Postępowanie karne

Przeszukanie w przedsiębiorstwie – praktyczny poradnik

Każdy zarządzający przedsiębiorstwem powinien rozważyć wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z organami ścigania, której zadaniem będzie nadzór nad prawidłowością czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy, podczas ich niezapowiedzianej wizyty w przedsiębiorstwie. Osoba odpowiedzialna powinna działać na podstawie rodzajowego pełnomocnictwa. W celu przeciwdziałania nadużyciom organów ścigania oraz w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa osoba

Czytaj więcej >
Postępowanie karne

Na przesłuchanie z pełnomocnikiem

Jeżeli otrzymałeś wezwanie do stawiennictwa jako świadek w ramach postępowania karnego, możesz na przesłuchanie pójść z pełnomocnikiem. Skorzystanie z usług adwokata, będzie szczególnie zalecane jeśli świadek obawia się swego udziału w przesłuchaniu. Zgodnie z art. 87 § 2 k.p.k., osoba niebędąca stroną (np. świadek) może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego

Czytaj więcej >
Zatrzymanie

Poradnik zatrzymanego

W przypadku zatrzymania przez policję (CBA, ABW, KAS, Służbę Celną i inne uprawnione organy) należy stosować się do poniższych zasad: Zatrzymany oraz osoby z nim przebywające (rodzina, znajomi, partner itp.) powinny dokładnie zanotować (ewentualnie zapamiętać) następujące informacje: – dane funkcjonariuszy dokonujących zatrzymania (imię, nazwisko, stopień służbowy, jednostka); – nazwę jednostki,

Czytaj więcej >
postępowanie wykonawcze

Przekazanie wykonania kary do innego państwa

Jeżeli mieszkasz za granicą i zostałeś skazany w państwie, w którym mieszkasz albo jeśli mieszkasz za granicą, a zostałeś skazany przez sąd polski – zapoznaj się uważnie z tym wpisem. Nie musisz odbywać kary w państwie, w którym zostałeś skazany. Przekazanie wykonania kary do innego państwa może być jedyną szansą

Czytaj więcej >
Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny dla skazanych na karę do 1,5 roku pozbawienia wolności

Specustawa z dnia 31 marca 2020 r., dotycząca koronawirusa COVID-19, wprowadziła bardzo ważną, z perspektywy skazanego, nowelizację do Kodeksu karnego wykonawczego. Zmiana skutkuje poszerzeniem kręgu skazanych, którzy mogą ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. WAŻNE Osoba skazana na karę nieprzekraczającą 1,5 roku pozbawienia wolności może odbywać karę w systemie

Czytaj więcej >