zawieszenie kary

Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszaniem jej wykonania jest często bardzo pożądana przez oskarżonych, w związku z tym, że nie wiąże się ze znacznymi dolegliwościami. Zachęcam do zapoznania się z odpowiedziami na najważniejsze pytania dotyczące warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności. Na czym polega warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności?   Warunkowe

Czytaj więcej >
Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania – pytania i odpowiedzi

Europejski nakaz aresztowania (dalej również jako: „ENA”) jest najbardziej uproszczoną formą przekazywania osób skazanych i poszukiwanych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zachęcam do zapoznania się z odpowiedziami na najistotniejsze pytania dotyczące ENA.  Wobec kogo może być wydany ENA? Europejski nakaz aresztowania może zostać wydany wobec: – podejrzanego, – oskarżonego, –

Czytaj więcej >
Postępowanie karne

Kiedy świadek może kłamać?

Sąd Najwyższy uznał, że świadek, który z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną zataja prawdę lub zeznaje nieprawdę uniknie odpowiedzialności karnej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 233 § 1 Kodeku Karnego, świadek nie może kłamać. Za zeznanie nieprawdy lub  zatajenie prawdy, osobie zeznającej jako świadek grozi kara pozbawienia wolności

Czytaj więcej >
postępowanie wykonawcze

Jak złagodzić sądowy zakaz prowadzenia pojazdów?

Obecnie trudno wyobrazić sobie życia bez możliwości prowadzenia samochodu, który często staje się narzędziem pracy. Dlatego też orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla osoby skazanej większą dolegliwość, aniżeli grzywna lub kara pozbawienia wolności  w zawieszeniu. W obecnym stanie prawnym, w przypadku prowadzenia samochodu

Czytaj więcej >
Postępowanie karne

Koniec z odmową przyjęcia mandatu?

W dniu 8 stycznia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. W projekcie tym usunięto możliwość odmowy przyjęcia mandatu karnego. Policjant będzie mógł nałożyć na domniemanego sprawcę wykroczenia mandat karny, a ukarany nie będzie mógł odmówić jego przyjęcia. Ukarany mandatem będzie mógł

Czytaj więcej >
Postępowanie karne

Przeszukanie w przedsiębiorstwie – praktyczny poradnik

Każdy zarządzający przedsiębiorstwem powinien rozważyć wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z organami ścigania, której zadaniem będzie nadzór nad prawidłowością czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy, podczas ich niezapowiedzianej wizyty w przedsiębiorstwie. Osoba odpowiedzialna powinna działać na podstawie rodzajowego pełnomocnictwa. W celu przeciwdziałania nadużyciom organów ścigania oraz w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa osoba

Czytaj więcej >