Konsultacja prawna – dostępna 24h/7 dni w tygodniu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz dostosowując się do realiów współczesności, za pośrednictwem serwisu obrońca24, oferuję porady online. Z każdego miejsca na świecie i o każdej porze możesz skorzystać z profesjonalnej konsultacji prawnej, świadczonej przez doświadczonego adwokata – specjalistę z prawa karnego.

Kto może skorzystać z porady online?

  • Pokrzywdzeni przestępstwem

Osobie pokrzywdzonej przysługuje w procesie karnym szereg bardzo istotnych uprawnień. Ich znajomość pozwoli pokrzywdzonemu skutecznie dochodzić swoich praw, zarówno w relacji z organem procesowym jak i sprawcą czynu. Pokrzywdzony może żądać od sprawcy naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – to bardzo ważne uprawnienie. Nie trzeba wszczynać dodatkowego postępowania cywilnego, wystarczy złożyć stosowny wniosek w ramach postępowania karnego. Warto jednak skonsultować swą sytuację procesową z adwokatem. W przypadku pokrzywdzenia przestępstwami gospodarczymi usługi profesjonalnego pełnomocnika są bezwzględnie zalecane, albowiem często złożoność stanu faktycznego wymusza aktywność pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

  • Osoba podejrzana, podejrzany, oskarżony, skazany

Każdy kto wie, że znalazł się w kręgu zainteresowania organów ściągania powinien skonsultować swoją sytuację z adwokatem, w celu uzyskania pełnej i fachowej informacji prawnej. Często zdarza się, że organy ścigania (np. Policja) wzywają potencjalnego sprawcę czynu zabronionego na przesłuchanie w charakterze świadka i nakazują zeznawać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jak się zachować w takiej sytuacji? To wymaga konsultacji z adwokatem.

Z kolei jeśli posiadasz już procesowy status podejrzanego/oskarżonego, konsultacja prawna z adwokatem może pomóc w określeniu przewidywanej reakcji prawnokarnej (np. wymiaru kary) oraz dostarczyć informacji o dostępnych instrumentach procesowych w zakresie inicjowania np. ugody z prokuratorem, bądź warunkowego umorzenia postępowania karnego. Podejrzany/oskarżony nie zawsze musi mieć obrońcę w toku postępowania, ale zawsze powinien zwrócić się o poradę prawną do adwokata celem analizy swojej sytuacji procesowej.

Skazany, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (kara bezwzględna), także może skorzystać z konsultacji z adwokatem, np. w zakresie możliwości złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary albo wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

  • Osoba przebywająca zagranicą, która ma nieuregulowane sprawy z polskim wymiarem sprawiedliwości.

Często zdarza się, iż osoba przebywająca od wielu lat zagranicą ma w Polsce niewykonane wyroki karne lub jest ścigana przez polskie organy ścigania. Nie warto w takim przypadku, pozostawiać sprawy samej sobie, to byłoby bardzo nierozsądne. W takim przypadku wskazane jest dokładne ustalenie swojej sytuacji prawnej/procesowej. Pomóc może w tym adwokat, który może działać jako obrońca osoby, która na stałe nie przebywa w Polsce. Najważniejsza jest szybka weryfikacja stanu sprawy, tak by w dalszej kolejności podjąć właściwe działanie.

Jeśli zaliczasz się do którejkolwiek z powyższych kategorii osób, rozważ kontakt z adwokatem. Teraz jest to łatwiejsze jak nigdy przedtem. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się tutaj, opłacić usługę i oczekiwać na kontakt zwrotny, który nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu środków.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn