Przekazanie wykonania kary do innego państwa

Jeżeli mieszkasz za granicą i zostałeś skazany w państwie, w którym mieszkasz albo jeśli mieszkasz za granicą, a zostałeś skazany przez sąd polski – zapoznaj się uważnie z tym wpisem. Nie musisz odbywać kary w państwie, w którym zostałeś skazany. Przekazanie wykonania kary do innego państwa może być jedyną szansą na jej złagodzenie lub odbywanie kary w pobliżu rodziny.

Czy wiesz, że:

  • W przypadku skazania obywatela polski za granicą możliwe jest przekazanie orzeczenia do wykonania w Polsce. Istnieje przy tym możliwość modyfikacji kary, orzeczonej przez zagraniczny sąd (np. poprzez zmniejszenie jej wymiaru). Wykonanie kary odbywa się wówczas wg prawa polskiego, to jest stosuje się polski kodeks karny wykonawczy. Co oznacza, że w przypadku orzeczonej kary pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku i 6 miesięcy, istnieje możliwość ubiegania się odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego w Polsce (dowiedz się więcej o tej formie odbywania kary)
    Przykład:

Adam pracując w Norwegii popełnił przestępstwo, za które został skazany przez norweski sąd na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Istnieje prawna możliwość przekazania wykonania tej kary do wykonania w Polsce, gdzie wg polskiego kodeksu karnego wykonawczego kara do 1,5 roku pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego.

  • Istnieje możliwość przekazania kary pozbawienia wolności orzeczonej w Polsce do wykonania przez państwo, którym skazany zamieszkuje. Istnieje przy tym możliwość modyfikacji kary, orzeczonej przez sąd polski. Wykonanie kary odbywa się wówczas wg prawa państwa przekazania, co może okazać się korzystniejsze dla skazanego.
    Przykład:

Jacek w młodości popełnił kilka przestępstw za które został skazywany na kary grzywny i pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania przez sąd polski. Jacek kilka lat temu wyjechał do pracy do Królestwa Niderlandów (Holandii), nie wracał już do Polski i nie odbierał wezwań z sądu. Jacek powziął w końcu wiedzę, że sąd w Polsce odwiesił mu wyrok i ma do odbycia w Polsce karę pozbawienia wolności. Jacek jednak ma już całe życie na nowo ułożone w Królestwie Niderlandów, gdzie ma rodzinę, stałą pracę i nie wchodzi już w żadne konflikty z prawem. W związku z tym, że Jacek jest trwale związany z Królestwem Niderlandów istnieje prawna możliwość o wystąpienie z wnioskiem do sądu polskiego o przekazanie wykonania kary do Królestwa Niderlandów. Co oznacza, że kara będzie wykonywana w Królestwie Niderlandów na podstawie prawa tam obowiązującego, co może stanowić szansę dla Jacka w zamianie kary pozbawienia wolności na karę wolnościową.

Zapraszam do kontaktu, Adwokat Dawid Rasiński, nr tel.: 662 002 672, adres email: d.rasinski@krpartners.pl, kontakt@obronca24.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn