wrzesień 2020

Postępowanie karne

Na przesłuchanie z pełnomocnikiem

Jeżeli otrzymałeś wezwanie do stawiennictwa jako świadek w ramach postępowania karnego, możesz na przesłuchanie pójść z pełnomocnikiem. Skorzystanie z usług adwokata, będzie szczególnie zalecane jeśli świadek obawia się swego udziału w przesłuchaniu. Zgodnie z art. 87 § 2 k.p.k., osoba niebędąca stroną (np. świadek) może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego

Czytaj więcej >
Zatrzymanie

Poradnik zatrzymanego

W przypadku zatrzymania przez policję (CBA, ABW, KAS, Służbę Celną i inne uprawnione organy) należy stosować się do poniższych zasad: Zatrzymany oraz osoby z nim przebywające (rodzina, znajomi, partner itp.) powinny dokładnie zanotować (ewentualnie zapamiętać) następujące informacje: – dane funkcjonariuszy dokonujących zatrzymania (imię, nazwisko, stopień służbowy, jednostka); – nazwę jednostki,

Czytaj więcej >