Poradnik zatrzymanego

W przypadku zatrzymania przez policję (CBA, ABW, KAS, Służbę Celną i inne uprawnione organy) należy stosować się do poniższych zasad:

 1. Zatrzymany oraz osoby z nim przebywające (rodzina, znajomi, partner itp.) powinny dokładnie zanotować (ewentualnie zapamiętać) następujące informacje:
  – dane funkcjonariuszy dokonujących zatrzymania (imię, nazwisko, stopień służbowy, jednostka);
  – nazwę jednostki, do której będzie doprowadzony Zatrzymany (np. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach);
  – powód zatrzymania – o popełnienie jakiego przestępstwa się podejrzewa Zatrzymanego (np. art. 286 § 1 k.k. – oszustwo)
 2. Zatrzymany powinien niezwłocznie zgłosić żądanie kontaktu z adwokatem. Zatrzymany musi mieć zapisany nr telefonu do adwokata lub znać go na pamięć – funkcjonariusze nie będą we własnym zakresie szukać kontaktu do adwokata. W telefonicznej rozmowie z adwokatem należy przekazać mu informacje wskazane w pkt 1 powyżej.
 3. Osoba obecna przy zatrzymaniu lub osoba powiadomiona następczo przez funkcjonariusza na żądanie Zatrzymanego, jeżeli nie ma pewności czy adwokat został już powiadomiony, powinna niezwłocznie, we własnym zakresie, skontaktować się z adwokatem i zapewnić obronę Zatrzymanemu – przekazując adwokatowi komplet informacji wskazanych w pkt 1.
 4. Do czasy przyjazdu adwokata Zatrzymany powinien bezwzględnie zachować milczenie w zakresie okoliczności dotyczących zarzucanego czynu oraz nie przyznawać się do jego popełnienia. Rekomendacja ta dotyczy również wszelkich nieformalnych rozmów z funkcjonariuszami – nie należy wdawać się w żadne dyskusje co do okoliczności sprawy.
 5. Zatrzymany nie powinien podpisywać żadnych dokumentów (protokołów itp.), jeżeli ma wątpliwości co do ich treści.
 6. Przed przystąpienie do czynności przesłuchania Zatrzymany powinien żądać uczestnictwa adwokata, a w przypadku odmowy powinien żądać, aby jego żądanie i odmowa zostały ujęte w protokole z czynności.

Pomoc doświadczonego adwokata w przypadku zatrzymania jest absolutnie kluczowa dla realizacji prawa do obrony Zatrzymanego.  Zawsze warto znać numer telefonu do adwokata lub mieć przy sobie jego wizytówkę. Pierwsze czynności po zatrzymaniu, pierwsze wyjaśnienia, zwykle determinują  wynik całości postępowania. Dlatego tak ważnym jest, aby Zatrzymany był wspierany przez profesjonalistę, który dokona oceny jego sytuacji procesowej i ustali taktykę obrończą.

Zapraszam do kontaktu, Adwokat Dawid Rasiński, nr tel.: 662 002 672, adres email: d.rasinski@krpartners.pl, kontakt@obronca24.pl

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn