Jak złagodzić sądowy zakaz prowadzenia pojazdów?

Obecnie trudno wyobrazić sobie życia bez możliwości prowadzenia samochodu, który często staje się narzędziem pracy. Dlatego też orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla osoby skazanej większą dolegliwość, aniżeli grzywna lub kara pozbawienia wolności  w zawieszeniu.

W obecnym stanie prawnym, w przypadku prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata. Jeżeli nie uda się w trakcie procesu przekonać sądu do warunkowego umorzenia postępowania (przy którym można orzec zakaz prowadzenia pojazdów do dwóch lat), to sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów na minimum trzy długie lata.

W przypadku wykroczenia, to jest prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila), wobec sprawcy sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Czy jest jakakolwiek szansa na złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów?

To pytanie zadaje sobie każda osoba, na którą nałożono w/w środek karny. Dlatego też w niniejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na ciągle mało popularne rozwiązanie prawne, które realnie łagodzi skutki orzeczonego zakazu. Mowa tu o zmianie zakresu zakazu, na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Zgodnie z brzmieniem, wprowadzonego ustawą z dnia 20.03.2015 r., art. 182a § 1 k.k.w.:

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”.

Przepis ten może być stosowany wówczas, gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony zarówno na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego, jak i Kodeksu wykroczeń.

Jakie są przesłanki zastosowania wyżej cytowanej instytucji prawa wykonawczego:

  1. Przesłanka formalna: Musi upłynąć połowa okresu wykonywania środka karnego. Jeśli zakaz był orzeczony na 3 lata, to po 18 miesiącach jego wykonywania sąd może zmienić sposób jego wykonywania;
  2. Przesłanki materialne: W stosunku do skazanego musi występować pozytywna prognoza kryminologiczna co do tego, że prowadzenie przez niego pojazdu w przyszłości nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W tym zakresie sąd będzie zwracał uwagę na:
  • postawę skazanego (czy skazany nadal spożywa alkohol, czy podjął terapię alkoholową);
  • właściwości i warunki osobiste skazanego (miejsce i rodzaj pracy, sytuacja rodzinna, cechy charakteru etc.)
  • zachowanie się skazanego w okresie wykonywania środka karnego (czy wszedł w konflikt z prawem etc.)

 

Jeżeli skazany wykaże przed sądem, że w/w przesłanki są spełnione, to może liczyć na pozytywną decyzję, a w konsekwencji na faktyczne skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, bowiem będzie mógł prowadzić pojazdy, ale tylko te, które są wyposażone w blokadę alkoholową. Dla osoby, dla której samochód był narzędziem pracy, prezentowane rozwiązanie prawne będzie z pewnością bardzo atrakcyjne. W przypadku zakazu orzeczonego na trzy lata można go skrócić tym sposobem o połowę.

Co należy zrobić? Schemat postępowania krok po kroku:

  1. Należy złożyć wniosek do sądu o zmianę zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wobec skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego XYZ, w ten sposób, że ma on być wykonywany w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową
  2. W przypadku pozytywnej decyzji sądu, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był orzeczony na okres powyżej roku, skazany będzie musiał zdać egzamin na prawo jazdy – część teoretyczną oraz praktyczną, bez konieczności odbywania kursu. Jeżeli zakaz był orzeczony np. na rok, to w przypadku uwzględnienia wniosku przez sąd, skazany nie będzie musiał zdawać egzaminu, może od razu wsiadać za kółko pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.
  3. Należy zamontować w samochodzie blokadę alkoholową. Koszt montażu wynosi od 500 zł. Samą blokadę można wynająć za opłatą miesięczną wynosząca od 60 zł netto miesięcznie.

 

Blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada jest montowana w pojeździe przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Jak działa blokada alkoholowa w praktyce?

Blokada alkoholowa wymaga przeprowadzenia kontroli trzeźwości kierowcy przed każdym uruchomieniem silnika. Wykonanie badania jest warunkiem koniecznym do spełnienia, by móc odpalić pojazd. Jeśli alkomat potwierdzi, że dana osoba nie piła alkoholu lub jego zawartość jest śladowa, możliwe będzie włączenie jednostki napędowej. Gdy wynik wskaże stan pod wpływem, informacja zostanie przekazana do zapłonu, który zostanie zablokowany

Intencją prawodawcy, wprowadzającego do porządku prawnego, instytucje opisaną w art. 182a k.k.w. było danie możliwości skazanemu, który odznacza się należytą postawą w okresie wykonywania środka karnego,  aby mógł on prowadzić samochód, którego właściwości techniczne gwarantują, iż kierowca prowadzący tenże samochód jest trzeźwy.

Zapraszam do kontaktu, Adwokat Dawid Rasiński, nr tel.: 662 002 672, adres email: d.rasinski@krpartners.pl, kontakt@obronca24.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn