luty 2022

Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania – pytania i odpowiedzi

Europejski nakaz aresztowania (dalej również jako: „ENA”) jest najbardziej uproszczoną formą przekazywania osób skazanych i poszukiwanych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zachęcam do zapoznania się z odpowiedziami na najistotniejsze pytania dotyczące ENA.  Wobec kogo może być wydany ENA? Europejski nakaz aresztowania może zostać wydany wobec: – podejrzanego, – oskarżonego, –

Czytaj więcej >
Postępowanie karne

Kiedy świadek może kłamać?

Sąd Najwyższy uznał, że świadek, który z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną zataja prawdę lub zeznaje nieprawdę uniknie odpowiedzialności karnej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 233 § 1 Kodeku Karnego, świadek nie może kłamać. Za zeznanie nieprawdy lub  zatajenie prawdy, osobie zeznającej jako świadek grozi kara pozbawienia wolności

Czytaj więcej >