Zatrzymanie

Zatrzymanie

Poradnik zatrzymanego

W przypadku zatrzymania przez policję (CBA, ABW, KAS, Służbę Celną i inne uprawnione organy) należy stosować się do poniższych zasad: Zatrzymany oraz osoby z nim przebywające (rodzina, znajomi, partner itp.) powinny dokładnie zanotować (ewentualnie zapamiętać) następujące informacje: – dane funkcjonariuszy dokonujących zatrzymania (imię, nazwisko, stopień służbowy, jednostka); – nazwę jednostki,

Czytaj więcej >