Dawid Rasiński

Adwokat

Ekspert w zakresie prawa karnego (specjalizacja prawo karne gospodarcze i skarbowe) oraz compliance. Z powodzeniem reprezentuje Klientów na każdym z etapów postępowania karnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak również występowania przed sądami wszystkich instancji, prokuraturą, CBA oraz jednostkami policji (w charakterze obrońcy lub pełnomocnika). Opracowuje i wdraża w spółkach wewnętrzne procedury compliance, w tym w szczególności procedury antykorupcyjne, weryfikacji kontrahentów, zgłaszania nieprawidłowości oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Jako pełnomocnik i obrońca reprezentuje klientów w największych i często precedensowych sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Swoje doświadczenie w tym względzie wykorzystuje w biznesie, przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizacji indywidualnej odpowiedzialności karnej członków kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach. Prowadzi także szkolenia z zakresu prawa karnego gospodarczego, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz compliance.

Wykształcenie:
Adwokat (ORA Katowice) oraz certyfikowany Compliance Officer. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent studiów podyplomowych „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestnik studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Uczestnik szkoleń z zakresu Compliance.